Quantcast น้ำมันเครื่องคุณภาพสูง น้ำมันเกียร์ การขนส่งในทางพาณิชย์ – Delo - (Thailand)

Delo®

Thailand

Let's go further.

น้ำมันเครื่อง Delo® ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ISOSYN® ของเรา
ซึ่งผนวกรวมน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานชั้นเยี่ยมเข้ากับสารเพิ่มคุณภาพที่มีประสิทธิภาพสูง
จึงช่วยให้ชิ้นส่วนได้รับการปกป้องคุ้มครองอย่างยอดเยี่ยมเทียบเท่ากับประสิทธิภาพของน้ำมันเครื่
องสังเคราะห์ น้ำมันเครื่องเดโลช่วยยืดระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
ทำให้เครื่องยนต์มีความทนทานสูงสุด
และลดต้นทุนการดำเนินงานให้ต่ำสุด
เรียนรู้ว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์เดโลจะช่วยให้คุณทะยานไกลไปข้างหน้าได้อย่างไร ››

ผลิตภัณฑ์เดโลช่วยให้ธุรกิจทะยานไกลไปข้างหน้าในขณะที่ช่วยดูแลอุปกรณ์ให้ทำงานในระดับที่ว
างใจได้ ดูวีดิทัศน์แสดงความเห็นของลูกค้า ››

ตามให้ทัน…กับรถบรรทุกเดโล่ โร้ดโชว์รายละเอียด คลิกที่นี่